خانه >> ایران >> پشتیبانی ۱۴ آهنگساز از «بیانیه تکمیلی» ۱۴ کنشگر سیاسی در داخل کشور

پشتیبانی ۱۴ آهنگساز از «بیانیه تکمیلی» ۱۴ کنشگر سیاسی در داخل کشور

ما کارورزان موسیقی ضمن تقدیراز تهیه کنندگان ” بیانیه تکمیلیِ” ۱۴ نفراز کنشگران سیاسی و مدنی در داخل کشور، حمایت خویش را ازاین بیانیه اعلام می‌کنیم.

«بیانیه تکمیلی» با تاکید بر”مخالفت با کلیت حکومت اسلامی و همه نهادها و قوای آن “، طرح شفاف و صریح” گذاروعبورکامل ازآن” را اعلام می‌کند. در این بیانیه: – «جمهوری اسلامی نظامی برآمده از قوانین استبدادی اعلام شده و با نشانه گرفتن مبانی مفاسد این نظام یعنی: – «قانون اساسی، جایگاه ولی فقیه و رهبری»، خواستار مطالبات برحق بخش وسیعی از مردم ایران شده است.

در «بیانیه» آورده‌اند که «هیچ راهی برای بازسازی و نوسازی این رژیم وجود ندارد» و «گذاروعبور کامل» ومسالمت آمیز از این رژیم، و سرانجام رسیدن مردمان ایران به «حکومتی دموکراتیک و سکولار که اعلامیه جهانی حقوق بشر سرلوحه مجلس آینده‌اش برای تدوین و تبیین یک قانون اساسی مدرن باشد»، خواست تدوین کنندگان این بیانیه است.

لذا ما امضا کنندگان زیر، حمایت ازخواست‌های مطرح شده دراین بیانیه را ازوظایف و مسئولیت‌های ملی، سیاسی و اجتماعی خود و همه آزادیخواهان ایران می‌دانیم.
بترتیب الفبا:

جهانبخش پازوکی – حسن شماعی زاده -شاهین نجفی -شاهین یوسف زمانی -شوبرت آواکیان -شهرام آذر (سندی) -صادق نوجوکی – فرید زلاند -کاظم رزآزآن -کاظم عالمی – مجید کاظمی -محسن نامجو – مهرداد بران – اسفندیار منفردزاده.

****
ما نیز از آقایان حسن اعتمادی، بهروز ستوده و دکترمسعود نقره کار (کمیته حمایت از بیانیه) به خاطر تلاش‌های‌شان در حمایت از مبارزات دموکراتیک ومدنی در داخل کشور قدردانی می‌کنیم.