خانه >> ایران >> وکیل اسماعیل بخشی: آقایان يا تعريف شکنجه را نمى‌دانند يا خود را به خواب زده‌اند

وکیل اسماعیل بخشی: آقایان يا تعريف شکنجه را نمى‌دانند يا خود را به خواب زده‌اند

فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در مصاحبه با “امتداد” گفت: “اگرچه شرح يک ماه شکنجه در يک نشست یک ساعته ممکن نيست. اما در جلسه شنبه، بيست و دوم دی‌ماه در شعبه دادستانى دادسراى عمومى و انقلاب شهرستان شوش، شرح آنچه بر سر موکلم آورده بودند، تقريبا با جزئيات صورت‌جلسه شد که پیشنهاد مى‌کنم با انتشار متن آن، افکار و وجدان عمومى در این باره قضاوت کنند.”

خانم زیلابی خاطرنشان کرد: “اظهارنظر برخی نمایندگان هم دست کمى از اظهارنظر آقاى واعظى [رئیس دفتر رئیس جمهور] نداشت و متاسفانه به دیگر نهادها نیز اميدى نيست. چرا که همه به دنبال تبرئه و منزه کردن هستند. اما اين راهش نيست! چرا که آقایان يا تعريف شکنجه را نمى‌دانند، يا خود را به خواب زده‌اند.”