<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> وزیر کشور ایران درباره عواقب نارضایتی شهروندان هشدار داد – Kanal Yek TV

وزیر کشور ایران درباره عواقب نارضایتی شهروندان هشدار داد

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، درباره نارضایتی شهروندان ایرانی هشدار داده است.

رحمانی فضلی امروز چهاردهم آبان (پنجم نوامبر) در “همایش ملی پدافند غیرعامل کشور” گفته است ” اگر نتوانیم رضایت‌مندی مردم را حاصل کنیم آن وقت به مشکل اساسی برخورد می‌کنیم و آسیبش را خواهیم دید؛ چرا که نظام طبیعت با کسی تعارف ندارد”.

رسانه های ایران می گویند وزیر کشور در سخنرانی خود به “ناآرامی های اخیر” در کشورش اشاره کرده و گفته “وقتی تهدیدها را طبقه بندی می کنیم این نوع تهدیدات و حرکاتی که در چندین ماه گذشته با آن روبه‌رو بودیم از جمله مهمترین تهدیدات است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت”.

شهرهای مختلف ایران از زمستان سال گذشته شاهد اعتراضات شهروندان ایرانی به بحران اقتصادی، بیکاری فزاینده و فساد در ارکان حکومت بوده است. از جمله اعتراضات اخیر، اعتصاب کامیونداران ایران به وضعیت نامناسبشان بوده است.

اعتراضات در تابستان امسال در برخی از شهرها همچون تهران، اصفهان، خرمشهر و کرج ادامه داشت. معترضان در این تجمعات شعارهایی سرمی دهند که جهتگیری آن عمدتا متوجه رهبر ایران است.

وزیر کشور ایران گفته “ما بدون امنیت نمی توانیم کاری انجام دهیم، عقل انسان می گوید باید امنیت را پیش از وقوع حادثه رعایت کنیم؛ چرا که هزینه کمتری را متقبل خواهیم شد”.

در ماه های اخیر، شماری از چهره های سیاسی ایران با اشاره به بحران های فزاینده ای که این کشور با آن رو به روست و ناکارآمدی و فساد موجود درباره آینده این کشور ابراز نگرانی کرده اند.