<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> وجود 23 هزار مدرسه فرسوده در استان تهران – Kanal Yek TV

وجود 23 هزار مدرسه فرسوده در استان تهران

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران تاکید کرد: تهران بیش از ۲۳ هزار کلاس فرسوده هم دارد.

به گزارش ایلنا، علی شهری مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران با اشاره به اینکه میزان تراکم دانش‌آموزی در برخی کلاس‌های درس استان تهران فراتر از ۳۰ نفر است، اظهار داشت: استانداردهای کشوری نشان می‌دهد که میزان تراکم دانش‌آموزی در هر کلاس درس نباید فراتر از ۲۴ دانش‌آموز باشد.

وی اضافه کرد: «تهران» به ساخت فضاهای آموزشی جدید نیاز دارد و برای رسیدن به شرایط و استانداردهای کشوری باید مدارس مطابق با رشد جمعیت احداث شود و در شرایطی که تهران و به ویژه حاشیه این کلان شهر بزرگ هر روز شاهد مهاجران از دیگر شهرها است، لذا ساخت و پیش بینی فضای آموزشی مورد نیاز بسیار حائز اهمیت است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران با اشاره به وضعیت فضاهای آموزشی فرسوده استان تهران، تصریح کرد: هم‌اکنون از مجموع ۵۳ هزار و ۴۴۵ کلاس درس دولتی در استان تهران، بیش از ۲۳ هزار کلاس درس فرسوده هستند.