<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> وام‌های هادی رضوی بیش از 200 میلیارد تومان است / 104 میلیارد وام دیگر از بانک‌های دی و اقتصاد‌نوین – Kanal Yek TV

وام‌های هادی رضوی بیش از 200 میلیارد تومان است / 104 میلیارد وام دیگر از بانک‌های دی و اقتصاد‌نوین

در جریان دادگاه بانک سرمایه مشخص شده است که 107 میلیارد تسهیلاتی که هادی رضوی دریافت کرده، تنها یک بخش از دریافت وام‌های اوست.

* درحالی که مردم عادی برای گرفتن یک وام با مشکلات زیادی روبه رو هستند، هادی رضوی نه تنها علاوه بر بانک سرمایه 104 میلیارد هم از بانک‌های دیگر وام گرفته بود. 

* نماینده دادستان می‌گوید:وام‌های هادی رضوی بیش از 200 میلیارد تومان است. بر اساس پرونده‌ای که آورده‌ام و طبق گزارش بانک مرکزی آقای رضوی ۱۰۷ میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کرده است، پس از آن هم ۱۰۴ میلیار تومان از بانک‌های دی، اقتصاد نوین و تجارت تسهیلات دریافت کردند. 

* هادی رضوی وام را با مبنای کار تولیدی دریافت کرده بود. اما هیچ کار تولیدی انجام نداده است. مضافا اینکه او بعد از اینکه از بانک وام می‌گیرد ملک‌ها را خریده و همانها را به عنوان وثیقه بانکی قرار می‌دهد./ امتداد