<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> هیچ‌یک از قوای سه‌گانه حق‌ندارند از حساب‌های‌شان سود بگیرند مگر قوه‌قضائيه!! – Kanal Yek TV

هیچ‌یک از قوای سه‌گانه حق‌ندارند از حساب‌های‌شان سود بگیرند مگر قوه‌قضائيه!!

خبرگزاری خانه ملت گزارش داده که امروز نمایندگان مجلس تصویب کردند «سه‌قوه کشور، اجازه ندارند از حساب‌های بانکی‌شان در بانک‌های دولتی و غیردولتی سود بگیرند اما دستگاه‌های که از سوی رهبرانقلاب برای دریافت سود اذن دارند و دستگاه‌های اجرایی که در مقررات یا اساس‌نامه‌شان می‌توانند سود بگیرند، از این حکم مستثنا هستند.

از میان دو قوه، کشور، قوه‌قضایی، از سال ۱۳۷۳ و از زمان ریاست محمدیزدی بر این قوه، از رهبرانقلاب اجازه دارد تا از حساب‌های‌اش در این بانک‌ها سود بگیرد.

 

بر سر همین‌ حساب‌ها و سودشان بود که در یکی‌دوسال اخیر میان برخی نمایندگان مجلس و قوه‌قضا جنجال و تنش پیش آمد.