خانه >> ایران >> «نیمی از میلیاردرهای ایران» مالیات نمی‌دهند‎

«نیمی از میلیاردرهای ایران» مالیات نمی‌دهند‎

 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی شنبه چهارم آبان گفته است، اطلاعات بانکی موجود از جمع حدود ۳۰۰ هزار نفر که درآمدهای بالا در ایران داشته‌اند، نشان می‌دهد که نیمی از آنها مالیات نمی‌دهند.

به گزارش ایرنا، امید علی پارسا در مشهد گفته است: «لیست بانکی تراکنش‌های مالی حدود۳۰۰ هزار نفر که درآمدهای بالای میلیارد داشتند در اختیار این سازمان قرار گرفته که بر اساس بررسی انجام گرفته نیمی از آنان مودی مالیاتی نبودند و نیمی دیگر از آنان که مودی مالیاتی بودند کمتر از آنچه لازم است مالیات می‌پرداختند.»

وی اضافه کرده است: «کل مالیات های وصولی کشور هشت درصد از درآمدهای آن است و کل درآمدهای وصولی در کشور کم است زیرا معافیت های مالیاتی زیاد، فرارها زیادتر و پایه‌های مالیاتی کمتر است.»

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته است که در بودجه سال ۱۳۹۸ در آمد مالیاتی بالغ بر ۱۴۱ هزار میلیارد تومان تصویب شده است.

 

او با این حال تاکید کرده است که دولت در صدد نیست جهت «تامین هزینه‌های خود، بخش خصوصی منضبط و شفاف و خوش حساب دچار فشار مضاعف مالیاتی شود.»

 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی شنبه چهارم آبان گفته است، اطلاعات بانکی موجود از جمع حدود ۳۰۰ هزار نفر که درآمدهای بالا در ایران داشته‌اند، نشان می‌دهد که نیمی از آنها مالیات نمی‌دهند.

به گزارش ایرنا، امید علی پارسا در مشهد گفته است: «لیست بانکی تراکنش‌های مالی حدود۳۰۰ هزار نفر که درآمدهای بالای میلیارد داشتند در اختیار این سازمان قرار گرفته که بر اساس بررسی انجام گرفته نیمی از آنان مودی مالیاتی نبودند و نیمی دیگر از آنان که مودی مالیاتی بودند کمتر از آنچه لازم است مالیات می‌پرداختند.»

وی اضافه کرده است: «کل مالیات های وصولی کشور هشت درصد از درآمدهای آن است و کل درآمدهای وصولی در کشور کم است زیرا معافیت های مالیاتی زیاد، فرارها زیادتر و پایه‌های مالیاتی کمتر است.»

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته است که در بودجه سال ۱۳۹۸ در آمد مالیاتی بالغ بر ۱۴۱ هزار میلیارد تومان تصویب شده است.

او با این حال تاکید کرده است که دولت در صدد نیست جهت «تامین هزینه‌های خود، بخش خصوصی منضبط و شفاف و خوش حساب دچار فشار مضاعف مالیاتی شود.»