<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> نماینده مجلس: جوانان بیکار از کشور می‌روند ولی برخی دنبال افزایش جمعیت‌اند – Kanal Yek TV

نماینده مجلس: جوانان بیکار از کشور می‌روند ولی برخی دنبال افزایش جمعیت‌اند

نماینده مهاباد در مجلس در مخالفت با افزایش جمعیت ایران گفته است در شرایط کنونی جوانان «به علت نبود اشتغال» مجبورند کشور را ترک کنند و بروند کشورهای دیگر، ولی برخی دنبال افزایش جمعیت هستند.

جلال محمودزاده که روز دوشنبه ۱۲ آبان در جلسه علنی مجلس در مخالفت با طرح مرتبط با افزایش جمعیت سخن می‌گفت، آمار بیکاری در برخی استان‌های محروم را بیش از ۲۵ درصد اعلام کرد و گفت در برخی از خانواده‌ها از هر ۵ نفر، ۴ نفر بیکارند.

او با اشاره به کمبود سرانه آموزشی، ورزشی و بهداشتی، گفت «همین حالا با این بیماری کرونا زمین‌گیر شده‌ایم» و توان مدیریت نداریم.

آقای محمودزاده گفت در حال حاضر برای جمعیت موجود هم زیرساخت نداریم و در مورد درآمد سرانه در مناطق محروم، دارای کمترین درآمد سرانه هستیم و نباید دنبال افزایش جمعیت باشیم.

«طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» با موافقت اکثر نمایندگان طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی خواهد شد.

این موافقت به این معناست که این طرح در یک کمیسیون تخصصی بررسی می‌شود و مصوبات این کمیسیون نیازی به طرح دوباره در صحن مجلس ندارد و مستقیم به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

در جلسه امروز مجلس، زهره الهیان، نماینده مجلس، با طرح این ادعا که ایران در ۲۰ سال آینده «پیرترین کشور جهان» می‌شود، گفت: «۵ تا ۱۰ سال آینده فرصت طلایی است تا فکری به حال رشد جمعیت کنیم».

او همچنین گفت که «در سال ۲۱۰۰ جمعیت ایران در یک سناریو به ۳۰ میلیون نفر می‌رسد که ۵۰ درصد آنها سالمند هستند».

به نظر نمی‌رسد اظهارات این نماینده مجلس درست باشد، چون بررسی‌های معتبر نشان می‌دهد که با ادامه روند فعلی جمعیت ایران در سال ۲۱۰۰ بین ۶۲ میلیون تا ۷۰ میلیون نفر خواهد بود.