خانه >> ایران >> نتایج یک نظرسنجی جدید حکومتی: نیمی از مردم تهران در انتخابات مجلس شرکت نمی‌کنند

نتایج یک نظرسنجی جدید حکومتی: نیمی از مردم تهران در انتخابات مجلس شرکت نمی‌کنند

 

بر اساس نتایج یک نظرسنجی تازه، نزدیک به نیمی از مردم شهر تهران گفته‌اند که در انتخابات آتی مجلس شرکت نمی‌کنند.

این نظرسنجی را مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) انجام داده که یکی از مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی است.

اعتمادآنلاین، روز پنج‌شنبه ۱۲دی، با انتشار نتایج این نظرسنجی نوشت که این نتایج «در مجموع به کاهش میزان امید در بین اقشار متفاوت جامعه اشاره می‌کند»

نتایج این نظرسنجی درباره میزان مشارکت در انتخابات نشان می‌دهد ۲۱ درصد مردم تهران مایلند در انتخابات آینده مجلس شرکت کنند و این میزان برای مردم استان تهران ۲۷ درصد است.

کمی بیش از ۴۴ درصد مردم استان تهران گفته‌اند به هیچ وجه در انتخابات مجلس شرکت نمی‌کنند که این نسبت برای مردم شهر تهران ۴۹/۴ درصد است.

بر مبنای این نظرسنجی،۴۴/۶ درصد از کل کسانی که گفته‌اند به هیچ وجه در انتخابات مجلس شرکت نمی‌کنند یا احتمال کمی دارد که شرکت کنند، گفته‌اند دلیل مشارکت نکردنشان این است که معتقدند شرکت کنند یا شرکت نکنند «آنهایی که می‌خواهند به مجلس می‌روند».

این نظرسنجی نشات می‌دهد ۴۱/۷ درصد پاسخ‌دهندگان در اعتراض به شرایط بد اقتصادی رای نمی‌دهند. در مقابل ۴۲/۹ درصد افراد در استان تهران گفته‌اند اگر تا انتخابات مجلس وضع اقتصادی کشور بهتر شود، در انتخابات شرکت می‌کنند.

 

پیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی یعنی ۵۵/۱ درصد گفته‌اند به سلامت انتخابات پیش رو اعتماد ندارند.