خانه >> ایران >> نبود آمبولانس در دیدار بسکتبال نفت و پگاه دردسرساز شد

نبود آمبولانس در دیدار بسکتبال نفت و پگاه دردسرساز شد

 

در جریان دیدار نفت آبادان و پگاه تهران، سنتر تیم نفت آبادان از ناحیه بینی به شدت آسیب دید و حتی برای دقایقی بیهوش شد اما سالن آزادی و فدراسیون بسکتبال آمبولانسی برای انتقال او به بیمارستان نداشتند.

به گزارش ايرنا، در کوارتر دوم این دیدار مهدی مرادی نسب، برای ریباند دفاعی زیر سبد نفت اقدام کرد که با بازیکن حریف برخورد شدیدی داشت و از ناحیه بینی دچار شکستگی شد.

شدت آسیب دیدگی مرادی نسب تا اندازه ای بود که این بازیکن بیهوش شد و کنار زمین افتاد اما آمبولانسی در سالن آزادی نبود که او را به بیمارستان منتقل کند.

 

در نهایت برای انتقال این بازیکن به بیمارستان با اورژانس تماس گرفته شد.