<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> نامه به حسن روحانی در مورد بدهی‌های دولت به شهرداری تهران – Kanal Yek TV

نامه به حسن روحانی در مورد بدهی‌های دولت به شهرداری تهران

مهدی چمران، رئیس شورای شهر از ارسال نامه‌ به حسن روحانی برای پرداخت “بدهی‌های دولت” به شهرداری تهران خبر داده است.

آقای چمران در مصاحبه خبرگزاری مهر گفته است دولت ایران بیش از 14 هزار میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است.

رئیس شورای شهر گفت: “این نامه چندی پیش تهیه و از رئیس‌جمهور خواسته شده است تا برنامه‌ریزی‌ جهت پرداخت بدهی‌های دولت به شهرداری انجام دهد.”

آقای چمران گفته است شهرداری آماده است تا بدهی‌ها را به صورت تهاتر املاک و یا از طریق سهم کارخانجات با دولت تسویه حساب کند.

چندی پیش طیب نیا، وزیر اقتصاد گفت که دولت هیچ بدهی به شهرداری تهران ندارد.