<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> میدان آزادی در آستانه تخریب! – Kanal Yek TV

میدان آزادی در آستانه تخریب!

 

از آنجایی که بیشترین نرخ فرونشست در تهران مربوط به مناطق جنوب و جنوب غرب تهران و جنوب شرق تهران در ورامین و قرچک بوده ، میدان آزادی در معرض خطر فرونشست است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ دکتر یحیی جمور، معاون فنی سازمان نقشه‌برداری کشور با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۱۱ احکام دائمی سازمان نقشه‌برداری یک نهاد حاکمیتی در  حوزه نقشه‌برداری معرفی شده  گفت: تقریبا همه دشت‌های کشور با پدیده فرونشست مواجه هستند از این رو بیشترین نرخ فرونشست در تهران مربوط به جنوب و جنوب غرب، جنوب شرق به ویژه در مناطق ورامین و قرچک است و پدیده فرونشست در تهران در حال گسترش است، به گونه‌ای که از سوی بزرگراه آزادگان فرونشست به داخل شهر تهران نفوذ کرده است.

به گفته او بر اساس گسترش پدیده فرونشست مناطق ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ تهران تحت تاثیر فرونشست قرار دارند و چیزی نمانده است که فرونشست به میدان آزادی نفوذ کند.

 

معاون فنی سازمان نقشه‌برداری کشور منطقه احمدآباد مستوفی و روستای فردوس نزدیک تهران از جمله مناطقی دانست که بیشترین نرخ میزان فرونشست را دارند و ادامه داد: ورامین و پاکدشت نیز با پدیده فرونشست مواجه هستند و این در حالی است که تاسیسات و مراکز روستایی و جمعیتی زیادی در این مناطق حضور دارند و نیاز است نسبت به آن چاره اندیشی صورت گیرد.