<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> مقاله کوتاهی از نیویورک تایمز در مورد حبس و شکنجه فعالان حقوق بشر و حقوق زنان – Kanal Yek TV

مقاله کوتاهی از نیویورک تایمز در مورد حبس و شکنجه فعالان حقوق بشر و حقوق زنان

نیکلاس کریستف در بخش عقاید روزنامه نیویورک تایمز می نویسد:

خانواده نسرین ستوده خبر داده که از سال 2014 زندانی است خبر داده که این هفته 33 سال دیگر به مدت محکومیتش اضافه شده است.

دوره، دوره قلدرها و زورگوهاست ولی در کنار بدترین ها، بهترین ها هم هستند. پس بیایید امروز از دو قهرمان الهام بگیریم. 

این دو زن، زن ستیزی و دیکتاتوری را به چالش گرفته اند. یکی در عربستان سعودی و دیگری در ایران. دو کشوری که دشمن خونی یکدیگرند ولی در رویکردشان به زنان کاملا هم نظرند. و به همین دلیل باید نام این دو زن را از بام ها فریاد کنیم.

نسرین ستوده 55 ساله وکیل حقوق بشر و زنان که به 33 سال حبس دیگر و 148 ضربه شلاق محکوم شده است.

لجین الهذلول 29 ساله رهبر جنبش مدافع حقوق زنان در عربستان که ماه ها حبس و شکنجه را تحمل کرده است. شکنجه ها شامل شلاق و آزار جنسی و قرار گرفتن در حالت خفگی در آب و شوک الکتریکی بوده است. خواهرش به من گفت که بالاخره او تفهیم اتهام شده است. به او گفته اند که با نهادهای حقوق بشری ارتباط داشته و از سیستم تحت قیمومیت بودن زنان در عربستان انتقاد کرده است……

در این میان، وزارت امور خارجه امریکا حکم حبس و شلاق برای نسرین ستوده را «وحشیانه» خوانده است. درست. ولی چرا با همین لحن شکنجه کردن الهذلول را محکوم نمی کند؟ برای اینکه سعودی ها متحدند و ایرانی ها دشمن.
ظاهرا دولت ترامپ نمی فهمد که اگر از حقوق بشر در کشوری که با آن دشمنی داری دفاع کنی معنی اش این است که برای حقوق بشر اهمیتی قائل نیستی. عالیه الهذلول گقته که خواهرش برای اینکه شکنجه ها متوقف شود حاضر شده تقاضای عفو امضا کند….

از طرف دیگر، ایران فشارها را بیشتر کرده است. به گزارش عفو بین الملل سال گذشته 7000 تن از مخالفان دستگیر شده اند. 38 سال زندان برای نسرین ستوده سخت ترین مجازاتی است که برای یک مدافع حقوق بشر در ایران تعیین شده است.

حکومت ایران می گوید که از میران مجازات ها در ایران کاسته شده است ولی حرف نسرین ستوده و خانواده اش برای مردم معتبرتر است. کومی نایدو مسئول عفو بین الملل می گوید که زنان ایران جسورتر شده اند. 

 

و من می خواهم به نیما و مهراوه فرزندان نسرین ستوده بگویم که مادرتان قهرمان است. او به امثال من در سراسر دنیا روحیه می دهد و هیچ زندان و شلاقی نمی تواند این واقعیت را تغییر دهد./پیک ایران