<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> مرگ ماهیان پرورشی خوزستان به دلیل کمبود آب – Kanal Yek TV

مرگ ماهیان پرورشی خوزستان به دلیل کمبود آب

رییس اتحادیه آبزی‌پروران خوزستان با بیان اینکه بیشتر آبزی‌پروران در شهرهای آبادان و خرمشهر با توجه به وضعیت آب شاهد تلفات ماهیان هستند، گفت: بسیاری از آبزیان در استان از این شرایط کنونی متضرر شده‌اند و حتی برخی از آن‌ها نیز تعطیل شده‌اند.

سید مصطفی موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مشکلاتی که کمبود آب برای آبزی‌پروران استان به وجود آورده است، اظهار کرد: مزارع پرورش ماهیان گرمابی باید مرتبا آبگیری داشته باشند و آب وارد استخرهای پرورش ماهی شود تا تبخیر آب انجام گرفته از سطح این استخرها جبران و همچنین کیفیت آب تعدیل شود.

وی افزود: متاسفانه بیش از یکماه است که حتی یک قطره آب وارد بسیاری از استخرهای پرورش ماهی در استان نشده است. با توجه به گرمای شدید و تبخیر بالای آب در این استخرها، شاهد افزایش شوری و غلظت آب در استخرهای پرورش ماهی استان هستیم.

رییس اتحادیه آبزی‌پروران خوزستان تصریح کرد: این شرایط به وجود آمده در استخرهای پرورش ماهی در استان خوزستان، باعث کمبود اکسیژن و در نتیجه تلفات بسیاری از ماهیان پرورشی در استان شده است.

موسوی ادامه داد: بسیاری از پرورش دهندگان کار غذادهی به ماهیان خود را قطع کرده‌اند و حتی برخی از آن‌ها مجبور شده‌اند پیش از آنکه ماهیان به وزن استاندارد برسند، آن‌ها را صید کنند زیرا شرایط به شکلی است که اگر این کار را انجام ندهند، ماهیان از بین خواهند رفت.

وی با بیان این‌که وقتی مزرعه پرورش ماهی تعطیل شود، سه سال عقب می‌افتد، عنوان کرد: بسیاری از آبزیان در استان از این شرایط کنونی متضرر شده‌اند و حتی برخی از آن‌ها نیز تعطیل شده‌اند. بیشتر آبزی‌پروران در شهرهای آبادان و خرمشهر با توجه به وضعیت آب شاهد تلفات ماهیان هستند. همچنین در بخش‌هایی از سوسنگرد، حمیدیه و شوشتر نیز گزارش‌هایی از تلفات ماهیان به ما داده شده است.