<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> مرکز حقوق بشر سازمان ملل: از اعدام علیرضا تاجیکی شوکه شدیم – Kanal Yek TV

مرکز حقوق بشر سازمان ملل: از اعدام علیرضا تاجیکی شوکه شدیم

دفتر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درامور ایران از اعدام علیرضا تاجیکی به شدت انتقاد کرد. تاجیکی در زمان ارتکاب جرم تنها ۱۵ سال داشته و طبق قانون جزایی ایران باید همچون افراد کم‌سن و سال با او برخورد می‌شد.

عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز جمعه (۱۱ اوت) در ژنو گفت که از دریافت خبر اعدام علیرضا تاجیکی “شوکه” شده است.

علیرضا تاجیکی در زمان ارتکاب جرم یعنی سال ۱۳۹۱ تنها ۱۵ سال داشته و بنابرین از بلوغ عقلی و تکلیف حقوقی برخوردار نبوده است.

خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جمعی ایران به نقل از مقام‌های قضایی گزارش دادند که علیرضا تاجیکی صبح پنجشنبه ۱۹ مرداد در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شده است. او در این زمان به ۲۱ سالگی رسیده بود.

نهادهای حقوق بشری با ابراز تردید نسبت به روند محاکمه، خواستار تجدیدنظر مقام‌های قضایی ایران در حکم اعدام برای او شده بودند.

ایران از دهه ۱۳۷۰ خورشیدی به کنوانسیون حقوق کودکان پیوسته که بر اساس آن اعدام اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال قرار دارند، ممنوع است.

سازمان عفو بین‌الملل یکی از نهادهای بین‌المللی بود که در گزارشی از وضعیت علیرضا تاجیکی، از اصرار دستگاه قضایی ایران بر اعدام او انتقاد کرده بود.