<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> مراجعه کارتن‌خواب‌ها به زندان در فصل زمستان – Kanal Yek TV

مراجعه کارتن‌خواب‌ها به زندان در فصل زمستان

کارتن‌خواب‌های ایرانی اخیرا از شدت سرما با مجرم نمایاندن خود، به زندانها پناه می برند.

اسحاق ابراهیمی معاون اداره کل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها اعتراف کرد «در برخی فصول سال مانند آغاز فصل سرما در برخی استان‌ها مراجعه افراد کارتن خواب و بی سرپناه را داریم که با داشتن مقدار کمی مواد مخدر خود را به زندان معرفی می‌کنند.»

لازم به ذکر است که افزایش قیمت کالاهای مصرفی در کمتر از شش ماه، باعث افزایش بیکاری و فقر و گسترش پدیده کارتن خوابی و حاشیه نشینی در ایران شده است.

با فرارسیدن فصل سرما، کارتن‌خواب‌ها و بی‌سرپناهان با رنج مضاعفی روبرو هستند.