خانه >> ایران >> مدیر مسئول نشریه اقتصادی آسیا مجرم شناخته شد

مدیر مسئول نشریه اقتصادی آسیا مجرم شناخته شد

 

امروز یکشنبه ۶ بهمن ماه، در پی برگزاری جلسه دادگاه مطبوعات در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، مدیر مسئول نشریه اقتصادی آسیا به اتهام “تشویق گروه‌ها و افراد به ارتکاب عمل علیه امنیت و منافع جمهوری اسلامی” مجرم شناخته شد.

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸، در پی برگزاری جلسه دادگاه مطبوعات، مدیر مسئول نشریه اقتصادی آسیا به اتهام “تشویق گروه‌ها و افراد به ارتکاب عمل علیه امنیت و منافع جمهوری اسلامی” مجرم شناخته شد و به اتفاق آرا مستحق تخفیف دانسته نشد.

بر اساس این گزارش، در پی بررسی پرونده مدیر مسئول پایگاه خبری «عصر امروز» طی این جلسه، وی از بابت اتهام “نشر اکاذیب” تبرئه و به اتهام “افترا” با اکثریت آرا مجرم شناخته شده اما با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانسته شده است.

 

لازم به ذکر است که به این پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات و به ریاست قاضی کاشانکی رسیدگی شده است.