<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> مدیرکل گمرک همدان بازداشت شد – Kanal Yek TV

مدیرکل گمرک همدان بازداشت شد

 سایت محلی «عصرهمدان» از بازداشت مدیرکل گمرک استان همدان خبر داده است.

این سایت نوشته که جمال خشوعی به همراه معاون فنی گمرک به اتهام اخذ «رشوه» بازداشت شده‌اند.

«تبانی در فساد سازمان یافته مالی» از دیگر اتهامات این افراد اعلام شده است.

«عصرهمدان» اضافه کرده که در این پرونده چند نفر دیگر بازداشت شده‌اند.

زمان بازداشت این افراد و نهادی که اقدام به این بازداشت‌‌ها کرده مشخص نشده است.

هنوز هیچ نهاد رسمی به این خبر واکنشی نشان نداده است.

از گمرک‌ها به عنوان یکی از فاسد‌ترین سازمان‌ها در ایران نام برده می‌شود که همه‌ساله گزارش‌های متعددی از بازداشت کارکنان آن به اتهام فساد مالی منتشر می‌شود.