<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> محمدعلی نجفی می‌گوید که با «ده میلیارد تومان» رضایت گرفته است – Kanal Yek TV

محمدعلی نجفی می‌گوید که با «ده میلیارد تومان» رضایت گرفته است

محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران که به جرم قتل میترا استاد در زندان به‌سرمی‌برد، روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت در دور سوم از دادگاه رسیدگی به این پرونده گفت که با پرداخت «ده میلیارد تومان» از خانواده مقتول رضایت گرفته است.

آقای نجفی اظهار داشت با توجه به ۱۳۶۲ سکه‌ای که مهر همسر خود، میترا استاد کرده بود، بیش از هشت میلیارد تومان باید به خانواده او پرداخت می‌کرده، اما در نهایت با پرداخت حدود حدود ده میلیارد تومان رضایت گرفته است.

محمدعلی نجفی سال گذشته به اتهام قتل میترا استاد به قصاص محکوم شد، اما خانواده مقتول گذشت کردند و حکم قصاص در نهایت به شش سال و شش ماه حبس به اتهام قتل و یک سال و سه ماه حبس به اتهام نگهداری اسلحه کاهش یافت.

دیوان عالی کشور ماه گذشته حکم دادگاه بدوی را نقض کرد و از این رو پرونده بار دیگر به جریان افتاد.

آقای نجفی روز یکشنبه در آخرین دفاعیاتش گفت که پس از قتل خانم استاد، مردد بوده که دست به خودکشی بزند یا خود را تسلیم نیروهای پلیس کند. او همچنین تاکید کرده که اتهام قتل عمد را قبول ندارد.