<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> مجلات همشهری ماهی ۴۵ میلیارد تومان یارانه می‌گیرد! – Kanal Yek TV

مجلات همشهری ماهی ۴۵ میلیارد تومان یارانه می‌گیرد!

عدم سوددهی در موسسه همشهری به حدی رسیده که بازیافت کاغذها برای فروشندگان سود بیشتری دارد

محسن هاشمی، رییس شورای شهر در حاشیه جلسه شورای شهر درباره مجموعه همشهری نیز گفت:

مجلات همشهری موضوع پیچیده ای است و زمانی این روزنامه درآمدزا بود امااز زمانی که به دست دوستان اصولگرای ما افتاد بسیار بزرگ شد و در 12 سال گذشته نیروهای آن بالغ بر هزار و 100 نفر رسید. قیمت مجله ها نیز افزایش پیدا کرد و هر کسی که وارد روزنامه می شد به دنبال ساماندهی بدون تعدیل نیرو بود.

در حال حاضر 45 میلیارد تومان یارانه به روزنامه همشهری داده می شود امیدواری ما این بود که با حضور آقای حاجی در این مجموعه با توجه به تجربیات گسترده ایشان اقدامات خوبی انجام شود./ ایلنا