<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> مافیای «کنکور» و «مشق شب» به هم گره خورده‌اند – Kanal Yek TV

مافیای «کنکور» و «مشق شب» به هم گره خورده‌اند


میرحمایت میرزاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره مسايل اخیر مرتبط با مشق شب می‌گوید:

پشت پرده حواشی پیش آمده درباره حذف کنکور و حذف مشق شب با یکدیگر مرتبط است.

موسسات تولیدکننده کتب درسی خودشان را به هر دری می‌زنند تا به خانواده‌ها القا کنند که کتب درسی از نماز واجب‌تر است.

مشق شب همچون سوالات تستی کلیشه‌ای کنکور است که با چند سوال تستی می‌خواهیم سرنوشت کشور و افراد را در دو ساعت تعیین کنیم، کاری غلط و غیرکارشناسی است که در حال تسری مشق شب است.

مافیای چاپ کتب کمک‌درسی و کنکور خود را در خطر دیده است.

اصولا نباید اجازه داده می‌شد که مافیای چاپ کتب کمک‌درسی و کنکور به مدارس وارد شود. آنها قرار بود اول وارد مقطع دبیرستان شوند ولی وارد راهنمایی شده و اکنون ظاهرا به دبستان و پیش دبستانی رسیده‌اند.