<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> لوموند : ایرانیان شرکت در انتخابات را بی معنا می‌دانند – Kanal Yek TV

لوموند : ایرانیان شرکت در انتخابات را بی معنا می‌دانند

فرستادۀ ویژۀ روزنامۀ لوموند به تهران، “آلن کاول”، در مطلب بلندی که در شمارۀ امروز این نشریه به چاپ رسانده نوشته است که “ناامیدی و تبعید” تنها دورنمایی است که جوانان ایرانی این روزها پیش روی خود ترسیم می‌کنند. یک روانشناس جوان، به خبرنگار لوموند گفته است که این روزها ایرانیان همگی احساس سرگشتگی و آسیب‌های سنگینی را یکی پس از دیگری تجربه می‌کنند.

خبرنگار لوموند می‌نویسد که تحریم های آمریکا کمر اقتصاد و مردم ایران را شکسته و بارزترین نشانه های این امر تورم مهار گسیخته و کاهش دایمی ارزش پول ملی است.

جوان روانشناس با اشاره به کشتار صدها نفر در اعتراض های خیابانی آبان ماه گذشته افزوده است که به گمان او ایرانیان در حال از دست دادن حساسیّت های خود و این تصور یا توهم هستند که گویا می توانند منشاء تغییر وضعیت کنونی خود و کشور باشند.

جوان روانشناس افزوده است که در انتخابات گذشته هم خود او به کرات رای داده بود هم دیگران را به رأی دادن ترغیب کرده بود. اما، اکنون او به این نتیجه رسیده که انتخابات در جمهوری اسلامی ایران بی معنا است و رژیم اسلامی مسیر خاص خود را دنبال می کند صرف نظر از اینکه چه آرایی در صندوق ها ریخته شود.

او با اشاره به کشتار صدها نفر از محروم ترین افراد جامعه در اعتراض های خیابانی آبان ماه گفته است : بسیاری از کسانی که روزی آرزوی ایرانی متفاوت را در سر می پروراندند اکنون تبعید را تنها راه نجات خود می دانند و دست بر قضا رژیم اسلامی ایران و تصمیم گیرندگان کشور نیز ترجیح می دهند که در وضعیت حاضر مردم و به ویژه جوانان کشور را به قصد تبعید ترک کنند.

خبرنگار لوموند سپس از قول یک استاد دانشگاه می افزاید که در ماه های گذشته رژیم اسلامی ایران انبار دروغ های خود را به ته رساند و اکنون هیچکس مایل نیست در حمایت از “میانه روها یا برای انتخاب میان بد و بدتر” پای صندوق های رأی حاضر شود. همین استاد دانشگاه تصریح کرده است : کسانی که نیز تغییر نظام اسلامی را از درون میّسر می دانستند دیگر خود اعتقادی به این تصور ندارند. او گفته است که ایران امروز همانند گذشته “در انتظار لحظات نگرانی و خوشبختی است.”

خبرنگار لوموند همچنین با فروشندگان جزء میدان تره بار محلۀ نازی آباد در جنوب تهران نیز گفتگو کرده است. غالباً این افراد سال جاری را از نظر اقتصادی بدترین سال توصیف کرده اند. خبرنگار لوموند می افزاید : احساس ناتوانی و ناامیدی این بخش از جامعه را نیز در خود فرو برده به طوری که برخی راه حل مشکلات جاری را فرار به گذشتۀ نه چندان دور، یعنی به دورۀ احمدی نژاد می دانند. یعنی : دوره ای که قیمت نفت بالا بود و درآمدهای نفتی هنگفت وارد کشور شد.