<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> فراخوان برگزاری تحصن دو روزه‌ از سوی تشکل‌های صنفی آموزگاران – Kanal Yek TV

فراخوان برگزاری تحصن دو روزه‌ از سوی تشکل‌های صنفی آموزگاران

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در فراخوان صادر شده تأکید کرده‌اند: «تحصن مهر آغاز دور جدید اعتراضات ماست و اگر سریعاً تغییر مثبت و قابل توجه در فیش‌های حقوقی بازنشستگان و شاغلان و سرانه‌ی دانش آموزان مشاهده نگردد اعتراض سراسری خود را در ابعاد گسترده‌تری در آبان ماه ادامه خواهیم داد.»

در این فراخوان آمده است: «حال که گرانی و تورم افسارگسیخته شده و قدرت خرید معلمان چون اکثریت زحمتکشان جامعه بسیار پایین آمده، آموزش هزینه‌اش گزاف گشته، و مجلس و دولت نتوانسته‌اند برای سفره تقریباً تهی فرهنگیان بازنشسته و شاغل و بهبود وضعیت آموزش چاره‌ای بیندیشند، وقت آن رسیده است که ما نیز اعتراض خویش را نسبت به این اوضاع آشفته آموزش و پرورش نشان دهیم.»

فعالان صنفی آموزگاران در بخش دیگری از این بیانیه آورده‌اند: «نهادهای امنیتی و قوه قضاییه به جای برخورد با دزدان و فاسدان جامعه، معلمان مطالبه‌گر و عدالتخواه را تهدید، تبعید، انفصال، اخراج و زندانی می‌کنند.»

آنها «آموزشی کیفی و رایگان» را حق همه دانش‌آموزان کشور دانسته‌ و نوشته‌اند: «سخن گفتن از مشکلات فرهنگیان و حوزه‌ی آموزش و پرورش مثنوی ۷۰ من کاغذ است و تکرار مکررات!»