<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> علم الهدی و گوشت و فضای مجازی و حجاب – Kanal Yek TV

علم الهدی و گوشت و فضای مجازی و حجاب

 

علم‌الهدی امام جمعه مشهد امروز تاکید کرد: «فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فریاد حتی خانواده‌های لاییک و غیرمذهبی را در آورده است. آنها می‌گویند امنیت ناموس من گرفته شده است. بعد شما می‌گویید از همان مقدار کم (!) فیلتر هم پشیمان هستیم؟»

 

او ادامه داد: «آنچه روبه‌رو هستیم تنها تحریم اقتصادی امریکا نیست. آنچه با آن روبه‌رو هستیم، این است که سوء مدیریت مسئولان به کمک امریکا رفته است. این مشکل اصلی مردم است.»

نماینده خامنه ای در استان خراسان رضوی گفت: «راهبرد ما در برابر امریکا باید راهبرد حضرت زهرا باشد»(!) علم الهدی نگفت که راهبرد حضرت زهرا در کدام آکادمی های نظامی دنیا و بر پایه تجربه کدام جنگ ها تدوین شده است. احتمالا منظور او، چسبیدن به در باغ فدک و لگد خوردن به پهلو و بیمار شدن و سرانجام مردن در نتیجه همین ضربه بود.

علم‌الهدی خاطرنشان کرد: «امریکا با دو شگرد می‌خواهد به کار خود برسد؛ یکی استیصال مردم است. اینکه مردم دچار مشکل معیشتی شوند، خانواده‌ها معطل نان‌شان بمانند، گوشت در خانه‌شان پیدا نشود و مردم مستاصل شوند. شگرد دوم این است که سفره دین زیر پای مردم جمع شود.»

به نظر می آید که «گوشت» اسم رمز نماز جمعه های این هفته کشور است چون آخوند صدیقی هم این هفته به قیمت گوشت بند کرد. 

امام جمعه مشهد با انتقاد شدید از عملکرد دولتمردان ابراز داشت: «یک جریان امنیتی به کار افتاده است که گوشت را با کیلویی ۲۷ هزار تومان به مشهد برسد»!! 

 

علم‌الهدی افزود: «دشمن می‌خواهد سفره دین را جمع کند. می‌گویید چادر مهم نیست؟»