خانه >> ایران >> علم الهدی: جز اسلام کسی در دفاع از حقوق زنان حرف نزده است!

علم الهدی: جز اسلام کسی در دفاع از حقوق زنان حرف نزده است!

علم الهدی امام جمعه مشهد گفت: «جز اسلام کسی در دفاع از حقوق زنان حرف نزده است روزگاری که دختران زنده به گور می شدند و زن هم در تقسیم اموال به ارث می رسید اسلام از زنان دفاع کرد و مدافع واقعی حقوق آنها شد.

آنچه که برای زنان محور است مدیریت خانه، خانواده و تربیت فرزند و آدم سازی است به عبارتی محور زندگی یک زن، خانواده و مدیریت آن است اما این به معنی عدم حضور در سیاست جامعه و دیگر امور نیست.

از گذشته تا کنون در عرصه‌های مختلف عده‌ای با استفاده ابزاری از زنان به دنبال توسعه بی بند و باری و ولنگاری و شهوت رانی بوده‌اند یکی از جهات حجاب، پیشگیری از خودنمایی است و زن در محیط جامعه باید از خودنمایی برای مرد نامحرم اجتناب کند.

دین فقط رابطه عاطفی با اهل بیت پیامبر نیست و عاشق اهل بیت اگر واقعی باشد نمی‌تواند کاری انجام دهد که آنها دوست ندارند پس کسی که حضرت زهرا را دوست دارد باید مثل آن حضرت باشد.

پای دین ایستادن با شعار حل نمی‌شود و با شعار و جریان احساسی نمی‌توانیم متدین باشیم افزود مثلاً نمی‌توان با موی پریشان و بی حجاب در مقابل میکروفون خبرنگار از شب احیا حرف زد و احیا گرفت یعنی اگر کسی امام علی را دوست دارد خود را شبیه به شکل و قیافه دختر و همسر امیرالمومنین می‌کند نه اینکه خود را به کل مخالفان آن حضرت درآورد.»