<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> علم‌الهدی: نشاط ازدواج از کنسرت بیشتر است – Kanal Yek TV

علم‌الهدی: نشاط ازدواج از کنسرت بیشتر است

 

آخوند احمد علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه مشهد خطاب به کسانی که خواهان برگزاری کنسرت‌های موسیقی در این شهر هستند گفت که “شما به فکر شادی جوان هستید؟! اگر اینگونه است دست این آقا پسر ۲۲ ساله و دخترخانوم ۱۸ ساله در دست هم بگذارید تا زندگی آرامش بخشی را آغاز کنند که نشاطش از کنسرت بیشتر می‌شود.”

اين آخوندک همچنین با اشاره به گردشگر خواندن مسافران به شهر مشهد گفت: “این تعبیری که مسافر مشهد را از زائر به گردشگر تغییر دهد و مجاور را به شهروند مبدل کند درست نیست. نه این شهر گردشگر دارد و نه شهروند دارد”.

 

نماینده علی خامنه ايی در خراسان سرمایه‌گذاران پروژه‌های تفریحی در مشهد را “برخی جریان های قدرت و ثروت برای سودجویی” نامید و ادامه داد: “برخی جریان های قدرت و ثروت برای سودجویی به شهر ما آمدند و فکر کردند شهری که ۴ میلیون مسافر خارجی دارد بهترین جا برای تفریح و عیاشی است “.