<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> علم‌الهدی: سند 2030 هنوز در آموزش‌ و پرورش پیگیری می‌شود! – Kanal Yek TV

علم‌الهدی: سند 2030 هنوز در آموزش‌ و پرورش پیگیری می‌شود!

آخوند احمد علم‌الهدی ظهر امروز در جمع دانش‌آموزان اصفهانی که در دفتر امام جمعه مشهد برگزار شد؛ با بيان اینکه «اسلام در دنیای امروز در وضعیت بسیار حساس قرار دارد»؛ گفت: «زیرا از یک سو اسلام در حال توسعه بوده و از سوی دیگر دشمن در حال سرکوبی و تهاجم به‌اسلام در جهان است، بنابراین وضعیت اسلام در آینده از شرایط کنونی سخت‌تر می‌شود. »

نماینده علی خامنه ايی در خراسان رضوی {مرکزی} ادامه داد: «قدرت و توسعه اسلام به‌واسطه نزدیک بودن به‌ظهور امام عصر بیشتر بوده و در شرایط ظهور مشکلات برای اسلام بیشتر است، آن زمانی که شما جوانان آن روز را درک می‌کنید، باید برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنید که برای اسلام چه می‌خواهید انجام دهید و در کنار نگرانی برای معیشت خود باید دورنمایی از خدمت به‌اسلام را نیز در نظر داشته باشید. »

وی افزود: «یک فرد متدین برای انقلاب و دین به‌اندازه یک نفر کار می‌کند، اما اگر به‌تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش و انسان‌سازی بپردازد، دیگر یک نفر نیست، بلکه به‌اندازه افرادی که تربیت می‌کند، نیرو در خدمت اسلام بوده، با تربیت می‌تواند افرادی را مانند خود تکثیر کند.»

علم‌الهدی با بيان اینکه «هیچ کاری با فضیلت‌تر از نیروسازی برای اسلام و انقلاب نیست»؛ گفت: «دشمن کاملا به‌این موضوع توجه دارد که اگر دستگاه‌های آموزشی را تصرف کند می‌تواند بر اسلام و انقلاب مسلط شود، در مسئله 2030 که توسط افراد نا‌آگاه در آموزش و پرورش پیگیری می‌شود، با هدف تصرف نسل جامعه ما بوده که در این صورت برهمه چیز مسلط می‌شوند.»