<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> عبدالرضا داوری: متأسفانه خبرگان سالی یک مرتبه به دفتر رهبری می روند در حالی که طبق قانون رهبری باید به مجلس خبرگان بیایند و گزارش دهند – Kanal Yek TV

عبدالرضا داوری: متأسفانه خبرگان سالی یک مرتبه به دفتر رهبری می روند در حالی که طبق قانون رهبری باید به مجلس خبرگان بیایند و گزارش دهند

 

عبدالرضا داوری،مشاور رسانه‌ای سابق احمدی‌نژاد  :متأسفانه خبرگان سالی یک مرتبه به دفتر رهبری می روند در حالی که طبق قانون اساسی باید برعکس باشد و ایشان به مجلس خبرگان بیایند و گزارش دهند

طبق قانون اساسی افغانستان اگر 100 هزار نفر از یک نفر بخواهند که کاندیدا شود، باید صلاحیت وی بدون چون و چرا تأیید شود مگر اینکه این فرد سابقه قتل داشته باشد. ولی در کشور ما میلیون ها نفر آقای احمدی نژاد را می خواهند ولی ابشان به راحتی رد صلاحیت می شود.

شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی تفسیر نظارت استصوابی را دارد که خلاف قانون اساسی است. در مواردی که قشر زیادی از مردم تفسیر شورای نگهبان از اصول قانون اساسی را قبول ندارند، باید رفراندوم برگزار شود.

 

با وجود گوشی هایی که در دست مردم است حاکمیت می تواند مانند آنچه در سوئیس می گذرد در لحظه، نظر مردم را در مورد هر چیزی بخواهد.