خانه >> ایران >> ظریف: آماده مذاکره با عربستان هستیم

ظریف: آماده مذاکره با عربستان هستیم

محمدجواد ظریف روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران خطاب به برخی کشورهای همسایه گفت:
اسراییل حتی نمی‌تواند در برابر نهضت مقاومت از خودش دفاع کند بنابراین برای شما هم کاری نمی کند.

سعودی‌ها 75میلیارد دلار به صدام کمک کردند و صدام با پول‌ها و سلاح سعودی به کویت حمله کرد.

ما همچنان مهیا و آماده برای مذاکره با عربستان هستیم. او با انتقاد از فشار کشورهای عضو همکاری خلیج به قطر گفت این شور ا باید متحد باشند.

در سال 1985 وزیرخارجه وقت به این شورا پیشنهاد مذاکره داد. اما آنها از صدام حمایت کردند

برجام پشتوانه مقاومت ملت ایران بود و ما در آن نفع استراتژیک داشتیم و به همین دلیل آن را امضا کردیم. و من اگر دوباره به قبل برگردم بازهم برجام را امضا می کنم

اگر قراربود برجام بر اساس اعتماد به امریکا باشد از دوجمله بیشتر نمی‌شد اما همین‌که می‌بینید 150صفحه است به معنی بی اعتمادی به امریکا ست