<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> صدور قرار وثیقه ۶۰۰ میلیونی برای متهم توزیع محصولات جنسی – Kanal Yek TV

صدور قرار وثیقه ۶۰۰ میلیونی برای متهم توزیع محصولات جنسی

بازپرس پرونده باند توزیع محصولات جنسی، قرار وثیقه متهم اصلی این پرونده را به 600 میلیون تومان افزایش داد.
به گزارش  ایرنا، 17 تیر امسال بود که خبر انهدام یک باند بزرگ فروش محصولات جنسی غیرمجاز که به توزیع این محصولات در تهران و سراسر کشور اقدام می‌کردند، منتشر شد.

اعضای این باند به وارد کردن انواع محصولات جنسی غیرمجاز اقدام کرده و با تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های مجازی، مشتریان خود را جذب و با استفاده از شماره حساب‌های جعلی و با پیک‌‌های خاص، محصولات را برای مشتریان‌شان ارسال می‌کردند.

این باند، مقادیر قابل توجهی از محصولات جنسی غیرمجاز را که عمدتاً از کشور چین وارد شده بود در دو انبار مجزا نگهداری کرده، مدت‌ها در حال فروش این محصولات بودند.

این پرونده دو بخش دارد که در هر بخش برای متهمان، کیفرخواست جداگانه صادر می شود؛ بخش نخست مربوط به دادسرای ارشاد است که به زودی کیفرخواست متهمان آن به اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا صادر و پرونده به مجتمع قضایی ارشاد ارسال می‌شود.

دیگر اتهام متهمان این باند، قاچاق کالای ممنوعه است که در دادگاه انقلاب اسلامی تهران رسیدگی می شود. در این ارتباط، دادسرا دستور شناسایی اموال متهم را داده که پس از شناسایی اموال، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به موضوع قاچاق کالای ممنوعه به دادگاه انقلاب می رود.

در ابتدا برای متهم اصلی این پرونده 300 میلیون تومان قرار صادر شده بود که این قرار با ادامه تحقیقات و به دستور بازپرس به 600 میلیون تومان افزایش یافته است.

این پرونده 5 متهم دارد که شامل یک زن و چهار مرد هستند.