<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> صدای سپیده قلیان از زندان: طاقتم تمام شده! – Kanal Yek TV

صدای سپیده قلیان از زندان: طاقتم تمام شده!

«سپیده قلیان»، فعال حقوق کارگران یک فایل صوتی را از زندان فرستاده و در مورد وضعیت خود خبر داده است.

او در این فایل گفته از ۲۸ مهرماه اعتصاب غذا کرده است:«نه آب می‌خورم و نه غذا.»

قلیان که نگران خانواده‌اش است، می‌گوید: «خواهر و برادرم را به جرم این‌که خواهر و برادر من هستند، تحت فشار قرار می‌‌دهند.»

او در این فایل صوتی بارها فریاد می‌زند و می‌گوید: «طاقتم تمام شده.»

این فعال حقوق کارگران مردم را خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید: «می‌خواهم مردم بدانند چه ظلمی در حق من می‌شود.»

این فایل صوتی با فریاد و گریه‌ها‌ی او پایان می‌یابد که می‌گوید: «طاقتم تمام شده… .»

سپیده قلیان نخستین بار در جریان اعتراضات کارگران «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» بازداشت شد. او‌ در مجموع به ۱۹ سال و شش ماه زندان محکوم شده است.

«اجتماع و تبانی»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «عضویت در گروه گام»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «نشر اکاذیب» و «اخلال در نظم عمومی» به عنوان اتهامات این فعال کارگری ذکر شده است./ایران وایر