<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> شکاف جنسیتی؛ زنان اولین گزینه تعدیل‌ نیروی کار – Kanal Yek TV

شکاف جنسیتی؛ زنان اولین گزینه تعدیل‌ نیروی کار

 

به گزارش دویچه وله، مهناز قدیرزاده، کارشناس روابط کار و فعال حوزه زنان، ریزش شاغلان زن و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال گذشته را نگران‌کننده و عجیب خوانده است.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در بهار ۹۸، جمعیت فعال مردان به نسبت بهار ۹۷ بیشتر شده اما جمعیت فعال زنان، ۱۷۰هزار نفر پایین آمده است.

خبرگزاری ایلنا به نقل از مهناز قدیرزاده می‌نویسد: «بدتر اینکه در بهار سال جاری، تعداد شاغلان زن نیز دچار ۳۲ هزار نفر عقبگرد شد. این در حالی بود که در بهار سال قبل، تعداد شاغلان زن بیش از ۲۷۵ هزار نفر افزایش یافته بود.»

این کارشناس روابط کار، احتمال داده که نوسانات اقتصادی و کمبود منابع مالی در واحدهای تولیدی، زنان را در صف اولین گزینه‌ها برای تعدیل نیروی کار کرده باشد: »همواره این موضوع مطرح بوده که زنان حاضرند با دریافت مزد کمتری نسبت به مردان کار کنند. این ذهنیت؛ کلیشه‌ای را در بین کارفرمایان شکل داده و بر این اساس آنها در مقاطعی که می‌خواهند هزینه نیروی کار را پایین بیاورند به سراغ زنان می‌روند. احتمال دارد حقوق پیشنهادی برای زنان آنقدر پایین بوده باشد که زنان عطای کار کردن را به لقایش بخشیده و از شمول جمعیت فعال خارج شده‌اند.»

 

گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار نشان می‌دهد که در بهار ۱۳۹۸، از بین ۲۷ میلیون ۳۳۹هزار و ۴۳۱ نفر جمعیت فعال کشور، ۲۴میلیون و ۳۸۲هزار و ۷۴۴ نفر شاغل و ۲میلیون و ۹۵۶هزار و ۶۸۷ نفر بیکار بوده‌اند. نرخ مشارکت اقتصادی کشور در بهار ۹۸ معادل ۶/ ۴۰ درصد بوده و مردان با ۶۵ درصد نسبت به زنان با ۱/ ۱۶ درصد بیشترین مشارکت اقتصادی را داشته‌اند.