خانه >> ایران >> شورای شهر تهران برای سرکوب «محترمانه» دستفروش ها نقشه می کشد

شورای شهر تهران برای سرکوب «محترمانه» دستفروش ها نقشه می کشد

 

به گزارش ایلنا، حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران درباره دستفروشان و بساط گستران گفت: «در قدیم تعداد این افراد کم بوده و امروز به واسطه مشکلات اقتصادی بر تعداد آنها افزوده شده است.»

او بحث خود را با این جمله آغاز کرد که «یک عده از این افراد واقعاً نیازمند هستند و شغل خود را از دست داده اند یا اصلاً این دست فروشی شغل آبا و اجدادی آن‌هاست». 

و بلافاصله همان ترجیع بند همیشگی را به عنوان توجیه سرکوب اضافه کرد که:

«اما عده‌ای هم سودجو هستند و می خواهند با تضییع حقوق مردم منافع بیشتری را به دست آورند و آرامش شهر برای آنها مهم نیست.»

خلیل آبادی ادامه داد: 

«اگر اطراف تئاتر شهر چند غرفه صنایع دستی یا نمایشگاه اقوام برگزار شود چهره این چهارراه را اینگونه از بین نمی‌برد، اما در غرفه هایی که در محوطه تئاتر شهر ایجاد می شوند همه کاری انجام می شود؛ غیر از اینکه توسعه فرهنگی اتفاق بیافتد. اطراف تئاتر شهر باید به پاتوقی برای هنرمندان و علاقمندان به تئاتر تبدیل شود، اما اکنون پاتوق دستفروشان است؛ یعنی در این منطقه امنیت روانی برای هنرمندان و انجام کار آرام فرهنگی به هم خورده است. شهرداری باید با ساماندهی دستفروشان در یک مرکز دیگر چهار راه ولیعصر (عج) را از این حالت خارج کند.»

وی که به نظر می آمد تازگی بعد از استفاده از رانت حکومتی از سفر تفریحی اروپا به کشور برگشته گفت:

«در یکی از میدان های رم ایتالیا دور تا دور نقاشان نشسته اند و مشغول کشیدن نقاشی و پرتره هستند. اما وقتی ما نمایشگاهی راه می اندازیم، اول ترشی و نظایر آن را عرضه می کنیم.»

«دستفروشان بعضا محروم هستند و ما قطعا باید آنها را به جایی برده و ساماندهی کنیم، اما نباید محل های فرهنگی را به پاتوق دستفروشی تبدیل کنیم. ما نباید یک هویت فرهنگی مثل تئاتر شهر را به پاساژ یا بازار تبدیل کنیم. این فضا می تواند مختص نوازندگان و پرتره کشان باشد تا یک فضای هنری ایجاد شود؛ نه مکانی برای عرضه شلغم و لبو. برای این محله باید فکری شود؛ وگرنه تا دو سال دیگر روی سکوهای تئاتر شهر هم که مجسمه روی آنها نصب شده جگرکی ایجاد خواهد شد.»

خلیل آبادی که به نظر می رسید کاملا آن دو جمله تعارفی اول صحبت خود در مورد نیازمندی اقتصادی قشرهایی که به دستفروشی روی آورده اند را فراموش کرده، به ماموران انضباط شهری هم تشر زد و گفت:

«این ماموران که زیر پای خود پاترول های ۴۰۰ میلیونی دارند و هریک مقدار زیادی حقوق دریافت می کنند باید مدیریت شوند تا دستفروشان چهارراه ولیعصر (عج) را با احترام به جای دیگری منتقل و ساماندهی کنند»!

 

او برای محکم کاری تأکید کرد: «برخی از نقاط باید خط قرمز ما باشند و دستفروشی باید در آنها ممنوع باشد.»