<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> شاه‌راه‌های اصلی ایران با کمترین میزان تردد کامیون‌ها مواجه هستند، دومین روز اعتصاب‌های سراسری – Kanal Yek TV

شاه‌راه‌های اصلی ایران با کمترین میزان تردد کامیون‌ها مواجه هستند، دومین روز اعتصاب‌های سراسری

اعتصاب کامیون‌داران  ایران وارد دومین روز خود شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتصاب کامیون‌داران ایران وارد دومین روز خود شد. آنها به نشانه اعتراض از حمل بار خودداری می‌روزند و در پایانه‌های شهرهای بزرگ ایران دست از کار کشیده‌اند. این در شرایطی است که همچنان در پایانه‌ها اعلام بار انجام می‌شود.

کامیون‌داران پیش از این برای چند روز متوالی در اعتراض به ثابت ماندن نرخ کرایه بارها، بالا بودن حق کمیسیون شرکت‌های باربری که از آنها به عنوان دلال یاد می‌کنند، افزایش قیمت لاستیک و قطعات کامیون به خاطر بالا رفتن نرخ ارز، فرسودگی کامیون‌ها، نرخ بالای حق بیمه‌ و نبود سالن‌های پیشرفته نوبت‌دهی دست از کار کشیده بودند.

شاهراه‌های اصلی کشور هم اکنون با کمترین میزان تردد کامیون‌ها مواجه هستند. روز گذشته در پایانه‌های قزوین، تبریز و اصفهان کامیون‌دارن دست از کار کشیده بودند.

از اعتراضات صنفی آنها به عنوان یک شیوه اعتراضِ مسالمت‌آمیز یاد می‌شود؛ چراکه کامیون‌های خود را کنار جاده‌ها می‌گذارند و از سایر همکاران خود هم می‌خواهند که به آنها بپیوندند.

یکی از اصلی‌ترین مطالبات کامیون‌داران تعیین کرایه بار براساس «فرمول تن به کیلومتر» است. تاکنون جلساتی میان نمایندگان کامیون‌دارن، انجمن‌های صنفی و نمایندگان دولت برگزار شده است.