<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> سانسور سخنان روحانی دربارۀ رفراندوم در صدا و سیما – Kanal Yek TV

سانسور سخنان روحانی دربارۀ رفراندوم در صدا و سیما

عصر ایران : اخبار ساعت 14 شبکه اول سیما (یکشنبه 5 خرداد 98) سخنان رییس جمهوری دربارۀ رفراندوم و بن بست شکنی آن را که در دیدار با 20 نفر از مدیران رسانه ها مطرح کرده بود سانسور کرد.

در این بخش خبری بخش هایی از سخنان امیر محبیان و مدیران روزنامه های خراسان و آفتاب یزد و خبرگزاری ایسنا و خبرنگار خودشان خانم المیرا شریفی مقدم و مدیر مسؤول روزنامه سازندگی و پیمان جبلی از مدیران صداوسیما پخش شد و جالب این که در معرفی سید افضل موسوی مدیر مسؤول روزنامه سازندگی به «موسوی – فعال رسانه» بسنده شد در حالی که اتفاقا او تنها یک مدیر مسؤول روزنامه است و اصطلاحاً فعال رسانه ای به حساب نمی آید زیرا فعال رسانه ای به چهره هایی اطلاق می شود که در رسانه ها به فعالیت خبری، یادداشت و تحلیل نویسی شهرت دارند و مردم با نام و نوشته هاشان آشنایند و البته غالبا دعوت نشده بودند.

بخش خبری ساعت 14 ترجیح داد آن بخش از سخنان حسن روحانی را انعکاس دهد که گفته بود از مشاهدۀ چهره های مردم پی می برد که چقدر ناراحت یا خوش حال هستند.

مهم ترین سخن رییس جمهوری در این دیدار که تلویزیون سانسور کرد بحث قابلیت اصل 59 قانون اساسی برای برگزاری رفراندوم و مراجعه مستقیم به آرای مردم و اختیارات ویژه در وضعیت غیر عادی بود. روحانی معتقد است در شرایط ویژه به اختیارات ویژه نیاز دارد و همان اختیاراتی را لازم می داند که در دهۀ 60 به شورای عالی پشتیبانی جنگ، اعطا شده بود.