<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> سالمندآزاری رتبه سوم خشونت‌های خانگی در ایران – Kanal Yek TV

سالمندآزاری رتبه سوم خشونت‌های خانگی در ایران

رئیس اورژانس اجتماعی کشور می‌گوید سالمندآزاری بعد از کودک‌آزاری و همسرآزاری بالاترین میزان خشونت‌های خانگی در جامعه ایران است. او گفته «بحث توسعه مراکز شبانه‌روزی شاخص مثبت نیست و بازپیوند اجتماعی باید مورد توجه قرار بگیرد.»

رضا جعفری رئیس اورژانس اجتماعی کشور روز شنبه ۲۹ تیرماه اعلام کرد که سالمندآزاری نیز همچون کودک‌آزاری و همسرآزاری در ایران آمار بالایی دارد.

وی با بیان اینکه سالمندآزاری در رتبه سوم خشونت‌های خانگی در کشور قرار دارد، آن را نیازمند برنامه‌ریزی مناسب در این حوزه دانست.

آنگونه که این مقام سازمان بهزیستی کشور شرح داده، با توجه به افزایش امید به زندگی حدود ۷۰ تا ۷۳ سال، عدم مدیریت دوره سالمندی و در نظرگرفته نشدن نیازهای آنان، این فرصت را به تهدید بدل می‌کند.

بر مبنای این گزارش، طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، ۹.۲ درصد جمعیت کشور یعتی ۷.۵ میلیون نفر سالمند هستند که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۱۴۳۰ به ۳۳ درصد برسد. این بدان معناست که از هر سه نفر یک نفر سالمند خواهند بود.

رئیس اورژانس اجتماعی، رتبه ایران در ارائه «خدمات خیرطلبانه» را متوسط رو به پایین اعلام کرد که با وجود پیشینه فرهنگ نگهداری و مراقبت از سالمندان امروزه، «بحث توسعه مراکز شبانه‌روزی شاخص مثبت نیست و بازپیوند اجتماعی باید مورد توجه قرار بگیرد.»

مدیرکل دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور می‌گوید: «امروزه سبک زندگی ما دوستدار سالمند نیست، ۴۰ درصد ساختمان‌ها آپارتمان است که مناسب سالمند نیست، سالمند نیازمند خدمات و مراقبت ویژه است، توسعه باید متوازن و تضمین‌کننده سلامت باشد و همه ابعاد را در برگیرد.»