<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> روحانی : به خاطر وجود آزادی و انتخاب در ایران نیازی به انقلاب نداریم – Kanal Yek TV

روحانی : به خاطر وجود آزادی و انتخاب در ایران نیازی به انقلاب نداریم

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی که امروز به مناسبت چهل و یکمین سالگرد انقلاب اسلامی در تهران ایراد کرد، گفت که انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی برآمده از آن حاصل انتخاب مردم و انتخابات چهار دهۀ اخیر در این کشور بوده است.

او بار دیگر از مردم خواست که برغم مشکلات و انتقادها منفعل نبوده و “با صندوق رأی قهر نکنند” و با ردیگر برای دفاع از “آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی” در انتخابات دوم اسفند ماه شرکت کنند.

روحانی گفت : انقلاب اسلامی “یک انتخاب بود” و “بالاترین ثمرۀ” آن، یعنی حکومت اسلامی نیز، یک انتخاب بود که بنیاد و اساس آن در یک همه پرسی به تأئید مردم رسید.

روحانی سپس افزود : اگر رژیم شاه “به مردم ایران اجازۀ انتخاب می داد، نیازی به انقلاب نبود” و “اگر رژیم گذشته مردم را آزاد می گذاشت تا نوع حکومت [دلخواه خود] را برگزینند […] و به یک انتخابات سالم و آزاد ملی تن می داد انقلاب نمی شد.”

روحانی در ادامه گفت : انقلاب از آن رو در ایران روی داد “که درب انتخابات بسته شده بود” و “انسداد درب انتخابات […] مردم را هدایت کرد تا از مسیر یک انقلاب بزرگ زنجیر [انسداد و استبداد] را پاره کنند و راه را برای انتخابات باز کنند.”

حسن روحانی سپس گفت که عده ای امروز از خود می پرسند که آیا برای رفع مشکلات باید راه ۴۱ سال پیش، یعنی مسیر انقلاب را پیش گرفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران به این پرسش پاسخ منفی داد و گفت که در جمهوری اسلامی “آزادی و انتخابات مستمر جریان دارد” و برای حل مشکلات و مسائل نیازی به تکرار انقلاب نیست. او در اثبات وجود آزادی در جمهوری اسلامی ایران گفت : در سالروز انقلاب اسلامی “مردم آزادند تا به خیابان ها بیایند و انقلاب‌شان را تأئید کنند و بار دیگر با امام و رهبری بیعت کنند یا آنکه در خانه های‌شان بمانند.”

روحانی “انتخاب را یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی” خواند و افزود که از مردم “خواهش میکنم” که برغم گلایه ها، انتقادها و مشکلات راه “انفعال” را در پیش نگیرند و “با صندوق رأی قهر نکنند” و در انتخابات دوم اسفند ماه شرکت کنند.