<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> رضایت شوهر برای قبولی زنان متاهل در آزمون دستیاری دندانپزشکی اجباری شد – Kanal Yek TV

رضایت شوهر برای قبولی زنان متاهل در آزمون دستیاری دندانپزشکی اجباری شد

دولت جمهوری اسلامی ایران از امسال اخذ رضایت شوهر را برای پذیرفته شدن زنان متاهل در آزمون دستیاری رشته‌های تخصصی دندانپزشکی اجباری کرده و تعهدنامه‌ای را در این رابطه در راهنمای این آزمون گنجانده است.

اعتماد آنلاین، روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت، در گزارشی نوشت بر اساس این تعهدنامه، شوهر رضایت می‌دهد همسرش پس از پایان دوره آموزشی، در هر محلی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین کرد، خدمتش را بگذراند.

اعتماد آنلاین تاکید کرد: «این تعهد و الزامی شدن رضایت شوهر موضوعی که ضمن ایجاد خلل برای برخی از زنان متقاضی این رشته، یادآور نابرابری حقوق زن و مرد در قوانین کشور است.»

خبرنگار این سایت خبری اضافه کرد پیشتر نیز از برخی از رشته‌های پزشکی از دانشجویان زن تعهد گرفته می‌شد، اما «خود زنان متقاضی بوده‌اند که پای تعهد را امضا کرده‌اند و نه پدر یا شوهرشان.» همچنین این «تعهدنامه قبلا پس از قبولی در آزمون گرفته می‌شد».

شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، در این باره گفت: «وقتی زن موظف به تمکین عام و خاص از شوهر است و همه زندگی‌اش تحت نظر و رضایت و اجازه اوست، باید در انتظار چنین مسائلی باشیم.»