خانه >> ایران >> رئیس قوه قضائیه: قبل از اینکه بحران کارگری ایجاد شود خصوصی سازی ها را بررسی کنید!

رئیس قوه قضائیه: قبل از اینکه بحران کارگری ایجاد شود خصوصی سازی ها را بررسی کنید!

 

ابراهیم رئیسی که خودش به خاطر مسئولیت مستقیم در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 به آیت الله اعدام مشهور است به اعدام های اخیر مخالفان در عربستان اعتراض کرد و گفت:

«گزارشات موثقی که ما داریم حاکی از این است که این افراد انسان‌هایی آزاده‌ای بودند که برای مبارزه با ظلم، اجحاف و احقاق حقوق مردم از در آزادمردی تلاش می‌کردند؛ ولی با عنوان مبارزه با تروریسم این‌ها را می‌کشند و تمام سازمان‌های بین المللی هم سکوت می‌کنند.»

وی که به وضوح معلوم بود از بروز اعتراضات گسترده کارگری و اعلام همبستگی مردم با کارگران معترض شدیدا نگران شده، با اشاره به حرف های روز قبل خامنه ای گفت: 

«کارخانه‌ای را می‌فروشند با مبالغی که حال این مبلغ چگونه تعیین می‌شود، خودش جای بحث دارد و خود مبلغ چگونه وصول می‌شود، محل بحث است، چون اکثر آن با تسهیلات بانکی است و خریدار آورده چندانی ندارد.

در برخی از خصوصی سازی ها، خریدار آورده‌ای متناسب با قیمت کارخانه و موجودی آن ندارد و عمده را که نگاه می‌کنیم یا از طریق خود دولت و یا منابع کشور است. در واقع منابع کشور را با ارتباطات و روابط، به کارخانه‌ای که می‌خواهد واگذار شود، اختصاص می‌دهند، بعد هم ایکاش کارخانه کار کند؛ یک مدتی کار می‌کند و بعد هم کارگرانش بیکار می‌شوند… زمین هایش با یک تغییر کاربری به خانه مسکونی و تجاری تبدیل می‌شود…. 

 

 موضوعاتی از این قبیل و خصوصی سازی‌هایی از این دست باید قبل از اینکه حادثه‌ای صورت گیرد و تبدیل به یک بحران اجتماعی و کارگری شود، حتما مورد بررسی قرار گیرد و نگذارند این موارد اتفاق افتد.»