<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> رئیس دفتر خامنه ای خطاب به آمریکا : شتر در خواب بیند پنبه دانه – Kanal Yek TV

رئیس دفتر خامنه ای خطاب به آمریکا : شتر در خواب بیند پنبه دانه

آخوند محمد محمدی گلپایگانی روز پنج شنبه  با بیان اینکه ترامپ یک نازی زاده است و اجداد و پدران او کسانی هستند که از آلمان نازی به آمریکا مهاجرت کردند گفت: از تاریخ تشکیل امریکا تاکنون حدود سه قرن می گذرد و در تمام این مدت آنها مشغول جنگ بودند و کارشان چپاول و غارت است ، اما قدرت سپاه پاسداران آنچنان است که در خلیج فارس هر کشتی که بخواهد از ابراهه تنگه هرمز بگذرد باید به پاسداران شجاع ما پاسخ گو باشد وگرنه اجازه تردد نخواهد داشت.

 صدای اختلاف تنها از حلقوم شیطان بیرون می آید

محمدی گلپایگانی ادامه داد: امروز هر حلقومی که ندای اختلاف و صدای اختلاف از ان بیرون بیاید قطعا حلقوم شیطان است، اتحاد باید حفظ شود البته شاید اختلاف سلیقه و مسایل جزیی ایجاد شود ولی باید همه ما یک صدا داشته باشیم چراکه جمهوری اسلامی ایران که امروز نیز پایه های ان محکم شده است بیدی نیست که با این بادها بلرزد.

شتر در خواب بیند پنبه دانه

وی بیان کرد: یکی از ابلهان روزگار و از مقامات آمریکایی است گفته بود ایران 40 سالگی خود را نخواهد دید و ما قبل اینکه چهل سالگی ایران به پایان برسد در تهران خواهیم بود؛ برای همین در وصف این آرزوی آنها تنها باید گفت ‘شتر در خواب بیند پنبه دانه، گَهی لپ لپ خورد گَه دانه دانه’.

وی تصریح کرد: آقای کم عقلی که عهده دار ریاست جمهوری آمریکاست ، اخیرا اشتباه مضحک و بزرگی مرتکب شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تروریست خواند در حالی که خود آنها(امریکاییها) در راس تروریسم قرار دارند و میتوان گفت، زندان گوانتانامو، جنایتهایی که در عراق و افغانستان به بار آوردند، به خاک و خون کشیدن مجلس عروسی، قطعه قطعه کردن کودکان بی پناه یمن تنها سندهای کوچکی از رسوایی آنها است.

 

محمدی گلپایگانی وجود جمهوری اسلامی ایران را نعمتی از سوی خداوند دانست و گفت: امروز باید نسبت به جوانان کشور حساسیت داشته باشیم چراکه آنان آینده سازان کشور هستند، در حال حاضر اوج فعالیت آمریکا این است که نسل جوان ما را با تبلیغات شیطانی و فضای مجازی با ورود به پستوی خانه ها منحرف کند.