<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> رئیس دفتر خامنه ای: آقا از پاسدارهای شخصی خودشان قرض می‌کنند! – Kanal Yek TV

رئیس دفتر خامنه ای: آقا از پاسدارهای شخصی خودشان قرض می‌کنند!

محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی امروز گفت: ” ما در کشوری زندگی میکنیم که رهبر آن زیر خط متوسط زندگی می کند.”

در خرداد ۹۰، به نقل آقای محمدی گلپایگانی ادعای دیگری منتشر شده بود که حکایت داشت: “آقا بعضی اوقات از من پول قرض می کنند… گاهی احتیاج پیدا می کنند، از من پول قرض می کنند تا بعد بتوانند قرضشان را بدهند.”

در یک ادعای مشابه دیگر، هاشم رسولی محلاتی مسئول وجوهات و مسائل شرعی دفتر رهبری در آبان ۹۱ گفت: “غالباً ایشان مقروض است. حتی گاهی از پاسدارهای شخصی خودشان قرض می‌کنند. گاهی که نذورات را برایشان می‌برم، می‌بینم که مثلاً صدا می‌زنند: آقا رضا! بیا قرضت را پس بگیر.”

در یک خاطره گویی جداگانه، حیدر رحیم پور ازغدی [پدر حسن رحیم پور ازغدی] در تیر ماه سال ۹۷ تعریف کرد که در جریان یکی از سفرهای رهبر به مشهد: “آیت الله خامنه ای آمدند خانه ما. برایش وقتی آجیل آوردیم، خندید و گفت: من آجیل نمی خورم. از وقتی رهبر شدم اصلاً آجیل نخوردم.”

در مرداد ۸۷، احمد مروی معاون ارتباطات حوزه ای دفتر رهبری گفت که منزل رهبر افطاری “نان و پنیر و سبزی و حلوا” خورده و وقتی از خدمتکار منزل دلیلش را پرسیده، جواب شنیده: “خانواده حضرت آقا مشهد مشرف شده اند و قبل از رفتن یک قابلمه بزرگ از این حلواها درست کرده اند. به اندازه این سه چهار شب، افطارمان هر شب حلوا است و با حضرت آقا نان و پنیر و حلوا می خوریم.”

در همان سال، علی اکبر طاهایی نماینده سابق مجلس تا آنجا رفت که مدعی شد همسرش زمان جنگ، روزی تصادفا همسر و فرزند آقای خامنه ای را در مطلب دکتر دیده و بعد، شنونده مکالمه ای مهم بوده: “دکتر پس از معالجه فرزند مقام معظم رهبری گفت: برای مداوای فرزندتان روزی یک لیوان لعاب برنج به او بدهید. همسر مقام معظم رهبری گفت: ما چنین امکاناتی را نداریم… برنج کوپنی… کفاف خوراک ما را بیش ازیک بار در هفته نمی دهد.”… و قس علی هذا./  حسین باستانی