<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> دو میلیون بازمانده از تحصیل و ۹ میلیون بیسواد در ایران با حکومت جمهوری اسلامی – Kanal Yek TV

دو میلیون بازمانده از تحصیل و ۹ میلیون بیسواد در ایران با حکومت جمهوری اسلامی

 

داشتن سواد در جهان امروز مهم‌ترین پیش‌زمینه توانمندسازی شهروندان در رویارویی با جهان تازه است. زندگی روزمره بدون برخورداری از سطحی از سواد و آموزش بسیار دشوار است. روابط اجتماعی، خرید، مصرف، بهداشت و تندرستی، سفر و در یک کلام همه فعالیتهای روزانه نیازمند برخورداری از سطحی از آموزش و سواد است.

به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»،بازماندگی از تحصیل را بیشتر با وضعیتهایی همچون کودکان ترک تحصیل‌کرده، کودکان آسیب‌دیده، کودکان کار و خیابان، کودکان خانه‌دار و … یکی گرفته‌اند. از این‌رو شمار کودکان بازمانده از تحصیل را از ۱۰۰ هزار تا بیش از سه میلیون تن برآورد کرده‌اند، ولی بر پایه‌ی آمار داده شده ازسوی آموزش و پرورش، ۷۴۷ هزار و ۹۱۱ تن در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ در همه‌ی رده‌های آموزشی از تحصیل بازمانده‌اند. 

گفتنی است که در این آمار نزدیک به ۷۵۰ هزار نفر، کودکان معلول بازمانده از تحصیل و نیز کودکان بی‌شناسنامه آورده نشده‌اند. از آنجا که برپایه‌ی سرشماری سال ۱۳۹۵، شمار افراد ۶ تا ۱۹ ساله‌ای که بیرون از مدرسه هستند برابر با دو میلیون و ۳۸۶ هزار و ۱۲۰ تن است، با کم کردن شمار برآوردشده‌ی جمعیت ۱۸ تا ۱۹ سال، شمار کسانی که از تحصیل در جمهوری اسلامی بازمانده‌اند پیرامون یک میلیون و ۷۳۸ هزار و ۷۵۱ نفر است.

در زمینه‌ی بی‌سوادی نیز، هر چند سه برنامه‌ی راهبردی در سالهای ۸۷، ۹۰ و ۹۲ برای ریشه‌کنی بی‌سوادی ایرانیان زیر ۵۰ سال اجراشده و در دست اجرا است، هم‌اکنون شمار بی‌سوادان نزدیک به ۹ میلیون تن برآورد می‌شود.