خانه >> ایران >> دروغ پردازی رئیس پلیس تهران: باید همه شهروندان با هر دین و قومیتی، امنیت داشته باشند!

دروغ پردازی رئیس پلیس تهران: باید همه شهروندان با هر دین و قومیتی، امنیت داشته باشند!

چهل سال حکومت اسلامی که در آزار و اذیت دیگرشهروندان با ادیان مختلف تمام تلاشش را کرده گهگاهی اینگونه به دروغ درمانی روی می آورد:

به گزارش خبر آنلاین‌ سردار حسین رحیمی در دیدار با نمایندگان ادیان توحیدی با اشاره به اینکه برای توسعه ایران عزیزمان همه باید دست در دست یکدیگر با وحدت، همدلی و اخوت گام‌های بلندی را برداریم ، بیان داشت: دیدار با نمایندگان ادیان توحیدی برای ما لذت بخش است.

وی افزود: به این مهم واقف هستیم که دشمن به شدت از وحدت و همدلی ما ناراحت است از این رو از کوچک ترین اتفاق ها برای خدشه زدن به این همدلی و هم افزایی استفاده می کند.

رئیس پلیس پایتخت عنوان داشت: کشور ما مهد ادیان، اقوام و قبایل مختلف است که در کنار هم و با اخوت و همدلی به نیکی زندگی می کنند.

وی افزود: بر اساس قانون اساسی و همچنین با عنایت به تاکیدات رهبری همه ادیان توحیدی، محترم هستند و باید به آنها احترام گذاشته شود و نباید بین آنها فرق گذاشته شود.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه پلیس متولی نظم و امنیت است و نظم و امنیت نیاز اساسی پیشرفت و توسعه محسوب می شود، بیان کرد: فرقی نمی کند شهروندان ما وابسته به کدام قوم و طایفه ودینی هستند بلکه همه افراد فارغ از دین قومیت و زبان و رنگ باید از امنیت و آرامش برخوردار باشد.

این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: همه ادیان الهی دارای اعتبار و جایگاه و قداست خاصی هستند چنانچه بارها شاهد بوده ایم که رهبری با حضور در منزل شهدای اقلیت های دینی چگونه این عزیزان را در مورد تکریم و احترام قرار دادند.

وی با بیان اینکه خداوند را شاکریم که تحت زعامت و رهبری مرجع و فقیه عالیقدر زندگی می کنیم، عنوان داشت: دشمن از اتحاد و انسجام ما ناراحت است و برای ایجاد تفرقه و شکاف در این اتحاد سرمایه‌گذاری‌های کلان کرده است که تاکنون توفیق به دست نیاورده است.

سردار رحیمی با بیان اینکه برای عرض ارادت در جمع شما حاضر هستیم، بیان کرد: ۴۰ سال است که در محاصره سیاسی اقتصادی و توطئه های مختلف دشمنان هستیم، از این رو لازم است آگاهانه مراقبت کنیم و همچون خانواده ای در کمال و محبت و همدلی در کنار هم باشیم.