<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> درخواست «۳۳۸۰ شهروند تهرانی» برای لغو مجوز ساخت‌وساز در ۶۲ باغ – Kanal Yek TV

درخواست «۳۳۸۰ شهروند تهرانی» برای لغو مجوز ساخت‌وساز در ۶۲ باغ

 

شورای شهر تهران روز یکشنبه فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه فرایند تملک باغات را تصویب کرد.

با این حال مرتضی الویری از مخالفان این طرح گفت که در بودجه شهرداری مبالغی برای تملک باغات اختصاص یافته و با تصویب یک فوریت این طرح «اتفاق خاصی نمی‌افتد».

این مصوبه شورای شهر تهران در حالی تصویب شده که خود این شورا در اسفندماه به ۶۲ باغ که قبل از لغو مصوبه برج‌باغ‌ها پروانه ساخت گرفته‌اند، اجازه ساخت داده بود.

در همین حال ۳۳۸۰ نفر از شهروندان تهرانی در نامه‌ای به این اقدام شورای شهر اعتراض کرده و خواستار لغو این مجوز شدند.

این شهروندان همچنین خواستار انتشار اسامی مالکان و مشخصات ۶۲ باغ، الزام شهرداری تهران به خرید باغ‌های ارزشمند تهران و تبدیل آن به فضای عمومی، تهیه شناسنامه باغ‌های تهران و انتشار عمومی آن و وضع ضوابط سختگیرانه برای تخریب باغ‌ها شدند.

پیش از این یاشار سلطانی روزنامه‌نگار اعلام کرده بود که بخشی از این ۶۲ باغ متعلق به نهادهای حکومتی از جمله سازمان تامین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و تعدادی از بانک‌ها و بیمه‌ها است.

بر اساس مصوبه شورای شهر دوم تهران در سال ۸۲ موسوم به مصوبه «برج باغ»، مالکان باغ‌ها به شرط حفظ ۷۰ درصد از مساحت باغ‌ها، در ۳۰ درصد آن اجازه ساخت‌وساز دارند.

تا پیش از این مصوبه، مالکان باغ‌ها اجازه ساخت‌وساز در ۶۰ درصد مساحت باغ و در چهار طبقه را داشتند، اما پس از آن مجوز ساخت‌وساز در ۳۰ درصد مساحت باغ و در هشت طبقه صادر می‌شود.

 

در سال ۹۶ شورای شهر تصمیم به لغو مصوبه «برج‌‌باغ‌» گرفت اما شهرداری اردیبهشت ۹۷ و با یک سال تاخیر این مصوبه را ابلاغ کرد.