خانه >> ایران >> دادستان شیراز: بازداشت 15 نفر از سرگروه های آژانس های طبیعت گردی/ وعده رقص و شنای مختلط می دادند

دادستان شیراز: بازداشت 15 نفر از سرگروه های آژانس های طبیعت گردی/ وعده رقص و شنای مختلط می دادند

 

دادستان عمومی و انقلاب شیراز اعلام کرد: «15 نفر از عوامل ترویج فساد و فحشا که در قالب تورهای گردشگری اقدام به ترویج فساد از طریق شبکه های مجازی و تبلیغات می کردند در شیراز دستگیر شدند.»

علی صالحی شنبه به ایرنا گفت: «این افراد سرگروه های آژانس های طبیعت گردی بودند که بااقدامات منافی عفت عمومی و تبلیغات باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شده اند.» 

دادستان شیراز گفت: «دستگیری این افراد با گزارش های مردمی و از سوی ضابطان قضایی انجام گرفت و در زمان مقرر رسیدگی به اتهامات این افراد انجام می شود.» 

 

وی بیان کرد: «تبلیغ مفسده برای جذب افراد بیشتر در اینستاگرام و شبکه های مجازی، وعده های منافی عفت مبنی بر رقص و شنای مختلط زن و مرد از جمله مواردی است که در جرایم این افراد گزارش شده است.»