<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> خشنودی روزنامه سپاه از سیل در ایران: جنود الهی نزولات آرامش بخش شد – Kanal Yek TV

خشنودی روزنامه سپاه از سیل در ایران: جنود الهی نزولات آرامش بخش شد

 عبدالله گنجی سردبیر روزنامه جوان (وابسته به سپاه) سیل اخیر را نجات دهنده تمدن ایران دانسته و نوشته است:

 «بدون تردید بارندگی‌های امسال که بعد از ۲۰ سال محقق شد تمدن ایران را از نابودی نجات داد، زیرا ادامه وضع موجود به خلأ جمعیتی در بخش‌هایی از کشور از یک سو و تمرکز آن در بخش‌های دیگر از سوی دیگر منجر می‌شد و حوزه شرقی و مرکزی ایران به کلی از سکنه خالی می‌شد. ایرانیان یا به دو رشته‌کوه اصلی کشور پناه می‌بردند یا جلای وطن می‌کردند، اما بارندگی‌های اخیر بسیاری از مشکلات و حتی تهدیدات دشمنان را ناکام گذاشت.اولین آورده بارندگی‌های امسال رونق تولید خصوصاً در بخش کشاورزی خواهد بود و به تبع آن بخشی از گرانی‌های موجود با تولید و فروش بیشتر جبران خواهد شد…

 

ولیدات کشاورزی ایران در سال ۹۸ و صادرات انبوه آن می‌تواند بخش قابل توجهی از درآمد ارزی کشور را حل نماید. صادرات محصولات منحصر‌به‌فردی همچون زعفران، پسته و صیفی‌جات در سال ۹۸ قطعاً چندین برابر سال‌های پیش خواهد بود و اینجاست که می‌توان گفت: بارندگی‌ها و نزولات آسمانی به مثابه جنود الهی به کمک ملت ایران آمده است تا بخشی از مقاومت و ایستادگی ملت را هموار سازد.»