<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> خسارت سیلاب به ۳۰ هزار هکتار از مزارع نیشکر خوزستان – Kanal Yek TV

خسارت سیلاب به ۳۰ هزار هکتار از مزارع نیشکر خوزستان

 

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اشاره به اینکه مزارع پنجمین کشت و صنعت توسعه نیشکر در خوزستان نیز روز جمعه به زیر آب رفت، گفت: سیلاب خوزستان تاکنون به ۳۰ هزار هکتار از مزارع نیشکر خسارت وارد کرده است.

به گزارش ايرنا، محمود شمیلی با اشاره به اینکه امروز مزارع کشت و صنعت فارابی در اثر ورود سیلاب به زیر آب رفت، بیان کرد: با پیشروی سیلاب به سمت کشت و صنعت نیشکر فارابی، اردوگاه اسکان اضطراری سیل زدگان در این شرکت نیز در معرض خطر آبگرفتگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بیش از ۸۰۰ نفر از سیل زدگان روستای دریسیه دارخوین از توابع شادگان در اردوگاه های اضطراری شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی اسکان داده شدند.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اشاره به ادامه پیشروی سیلاب به سمت مزارع و تاسیسات و انبارهای شکر کشت و صنعت های توسعه نیشکر، افزود: تاکنون مزارع نیشکر پنج کشت و صنعت از مجموع هفت کشت و صنعت به زیر آب رفته و خسارات فراوانی را در پی داشته است.

شمیلی ادامه داد: باتوجه به هدایت سیلاب به سمت مزارع نیشکر ۱۰ هزار هکتار از مزارع کشت و صنعت خمینی، بیش ۹ هزار هکتار از مزارع کشت و صنعت نیشکر دهخدا ، هفت هزار هکتار از مزارع کشت و صنعت سلمان فارسی ، سه هزار هکتار از مزارع کشت و صنعت دعبل خزاعی و ۵۰۰ هکتار از مزارع کشت و صنعت نیشکر فارابی با طغیان رودخانه ها دچار آبگرفتگی شدند.

 

وی یادآور شد: ورود سیلاب به مزارع نیشکر شرکت توسعه نیشکر، به دیگر محصولات زراعی و زیرساخت های این شرکت خسارت جدی وارد کرده به طوری که تاسیسات و کارخانه تولید شکر کشت و صنعت نیشکر دهخدا نیز زیر آب رفته است.