خانه >> ایران >> خبر تکمیلی درباره بازداشت مجدد اسماعیل بخشی/ به لشکرکشی علیه مردم پایان دهید!

خبر تکمیلی درباره بازداشت مجدد اسماعیل بخشی/ به لشکرکشی علیه مردم پایان دهید!

بر اساس آخرین خبر رسیده ساعت ۲۳/۵۵ دقیقه شب یکشنبه ۳۰ دی‌ماه ماشین‌های پاترول [احتمالا لندکروز] که حامل تعداد زیادی نیروی مسلح بوده، به خانه اسماعیل بخشی حمله‌ور شده و‌ اسماعیل بخشی را به مکان نامعلومی انتقال داده‌اند.

این لشکرکشی تنها از سر استیصال صاحبان سرمایه و حامیان آنها به خواست و مطالبات کارگران است.

لشکرکشی به خانه یک کارگر و ایجاد رعب و  وحشت در یک شب تاریک چه معنایی دارد؟

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن این لشکرکشی، خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط اسماعیل بخشی، علی نجاتی و دیگر کارگران زندانی است.

کارگر زندانی فوری و بی قید و شرط آزاد باید گردد

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۱ بهمن ۱۳۹۷