آخرین خبرها
خانه >> ایران >> حقوق نمایندگان مجلس چقدر است؟

حقوق نمایندگان مجلس چقدر است؟

حق وکالت در مجلس شورای اسلامی از دو طریق پرداخت می‌شود که یکی به صورت حقوق ثابت ماهیانه است و طریقه بعدی دریافتی‌هایی است که براساس گستردگی حوزه‌های انتخابیه متفاوت است.


بر این اساس هر نماینده مجلس به جز حقوق ماهانه، بین ۱۹ تا ۲۲ میلیون تومان بابت پرداخت هزینه‌های جاری دریافت می‌کند .

این هزینه ها شامل استخدام دستیار شخصی به قیمت ۹ میلیون تومان،هزینه دفتر سه میلیون تومان،اجاره منزل مسکونی :پنج میلیون تومان،ایاب و ذهاب:دو میلیون تومان و قبض موبایل بین دویست تا چهارصد میلیون تومان می باشد.

که البته حقوق ثابت نمایندگان به مبلغ یازده میلیون و ششصد هزار تومان میباشد.