<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> حداقل مستمری حتی «یک سوم» هزینه‌ها را هم پوشش نمی‌دهد – Kanal Yek TV

حداقل مستمری حتی «یک سوم» هزینه‌ها را هم پوشش نمی‌دهد

 

آخرین محاسبات سبد معاش گروه کارگری شورای عالی کار نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی در اردیبهشت ۹۸ از مرز ۶ میلیون و ۴۰۰هزار تومان گذشته است. در این شرایط، حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی پس از افزایش، نهایتا به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده که به گفته عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، به هیچ‌وجه کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گوید: افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مستمری بازنشستگان، تاثیری در بهبود معیشت مستمری ‌بگیران ندارد چرا که خیلی بیشتر از افزایش مستمری‌ها، هزینه‌های زندگی بالا رفته است. همچنین ۶۵ درصد مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، حداقل‌بگیر هستند و گرانی معاش بازنشستگان را تهدید می‌کند.

به گفته وی، حتی اگر اندازه یک خانوار بازنشسته را فقط دو نفر در نظر بگیریم، باز هم حداقل مستمری بسیار ناکافی است و حتی یک سوم هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد./ روزنامه توسعه ایرانی